Bursa Camileri

    Bursa'da Tarihi Camiler.
Ulu Cami

Ulu Cami

Bursa Ulu Cami
Osmanlı Devleti'nin ilk Ulu Camisi olma özelliği taşıyan bu büyük mabet, köfeki taş kullanılarak 1399 yılında Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiştir. Camini mimarı olarak Ali Neccar ismi yer yer zikredilmekle beraber kesinliği bulunmamaktadır. Halk arasında anlatılan bir menkıbeye göre: Yıldırım Bayezid Niğbolu seferine çıkarken "Savaşı kazandığım taktirde de bu şehre yirmi mescid yaptıracağım." diyerek bir sözde bulunur. Savaşı kazandıktan sonra ise yirmi mescid yerine yirmi kubbeli Bursa Ulu Cami'yi inşa ettirir. 

Yeşil Cami

Yeşil Cami

Yeşil Cami
Osmanlı Devleti'nin beşinci padişahı olan Çelebi Mehmed tarafından 1419 yılında yaptırılmıştır. Evliya Çelebi bu eşsiz güzellikteki camiyi gördüğünde eseri cennete benzeterek letafeti ve güzelliği ile yeryüzünde bunun gibi br yapının daha yapılmadığını söylemiştir. Yeşil Cami plan olarak tabhaneli bir diğer ifadeyle ters T planlı camilerden biridir ve erken dönemin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Camini içerisinde kullanılan çiniler oldukça göz alıcı ve değerlidir.

 

Emir Sultan Camisi

Emir Sultan Camisi

Emir Sultan Camisi
Cami, Emir Sultan Türbesi ile aynı alanda karşılıklı yer almaktadır. Avluya giriş yapıldığında karşılıklı olarak her iki yapıda görülebilmektedir. Cami Yıldırım Bayezid'in kızı Fatma Sultan tarafından 15. yüzyılda Emir Sultan adına yaptırılmıştır. Avluya girişi sağlayan iki kapı bulunmaktadır. Kapı girişlerinin iç üst kısımlarında cennetle ilgili ayetler yer alır.

Orhan Camisi

Orhan Camisi

Bursa Orhan Camisi
İlk yapılan padişah camisi olma özelliği taşıyan yapı taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. Cami tabhaneli veya ters T planlı olarak sınıflandırılan yapıların ilk örneği olması yönüylede farklı bir değer kazanmaktadır. 1339 yılında yaptırılan cami Karamanoğlu Mehmed Bey döneminde (1413) hasar görüyor Çelebi Mehmed döneminde (1417) yeniden onarılarak açılışı yapılıyor.

Yıldırım Bayezid Camisi

Yıldırım Bayezid Camisi

Yıldırım Bayezid Camisi
Şehrin doğusunda bulunan bir tepeye inşa edilmiş olan görkemli bir camidir. Plan olarak kendisinden önce inşa edilmiş olan Orhan Camisi ve Hüdavendigar Camisi ile aynı özellikleri gösterir. Döneminin taş işçiliğinden oldukça güzel örnekler gösteren cami bu yönüylede dikkat çeker ve ihtişamını gösterir. Bursa kemeri olarak bilinen üslup ilk olarak bu camide kullanılmıştır. 

Hüdavendigar Camisi

Hüdavendigar Camisi

Murad Hüdavendigar Camisi
Çekirge Mahallesi'nden Uludağ'a doğru devam eden yol üzerinde görülebilmektedir. Murad Hüdavendigar Külliyesi'nin yapılarından birisidir. Yanı başında türbe, hamam, çeşme, imarethane ve üst katında medresesi bulunmaktadır. Üst katında bulunan medrese yapısı ile kendine özgü bir üslup gösterir. Medrese 16 odalı olarak inşa edilmiştir. 

Muradiye Camisi

Muradiye Camisi

Muradiye Camisi
Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır. Bu cami Bursa'da inşa edilmiş olan son padişah camisidir. Diğer padişah camileri gibi ters T planı ile yapılmıştır. Caminin son cemaat alanı beş kubbe ile örtülü revaklı ve etrafı açıktır. İnşa kitabesine bakıldığında caminin 1426 yılında inşa edildiği görülmektedir.