BURSA ULU CAMİ

BURSA ULU CAMİ
Yirmi Kubbeli Cami’den Yirmi Seçme Bilgi

 • 1399 yılında Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahı olan Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiştir.
 • İnşa edildiği dönem itibariyle Osmanlı Devleti’nin ilk Ulu Camisi olma özelliği taşımaktadır.
 • Caminin üst örtüsü yirmi kubbe ile kaplıdır. Her bir kubbenin bir mescidi ifade ettiği ve böylelikle Yıldırım Bayezid’in “Niğbolu savaşını kazandığım takdirde şehre yirmi mescid yaptıracağım” sözüne binaen yirmi kubbeli inşa edildiği ifade edilir.
 • Yirmi kubbeden birisinin üstü açıktır. Böylelikle cami içerisinde aydınlatma ve havalandırma sistemi daha sağlıklı bir hale getirilmiştir.
 • Açık olan kubbenin altında bulunan şadırvan cami içi şadırvanların en güzel örneklerindendir. Şadırvan kullanıma açıktır ve bu şadırvan da yüzyıllardır abdest alınabilmektedir.
 • Bursa Ulu Cami'ye girişi sağlayan üç ana kapı vardır. Bu kapılar, doğu, batı ve kuzey yönlerindedir.
 • Kuzey yönünde bulunan kapı taç kapı üslubuyla yapılmış görkemli bir mermer işçiliğe sahiptir.
 • Caminin doğu ve batı yönlerinde olmak üzere birer minaresi bulunmaktadır.
 • Bursa Ulu Cami içerisindeki hünkâr mahfili sonradan ilave edilmiştir.
 • Cami kubbelerini taşıyan toplam otuz adet fil ayak bulunmaktadır. Bu ayaklardan on sekiz tanesi beden duvarlarına gömülüdür.
 • Cami içerisine gün ışığının girmesini sağlayan iki yüz den fazla aydınlık penceresi bulunmaktadır.
 • Mihrap üzerine denk gelen iki vitraylı pencere on dokuzuncu yüzyıl tarihlidir.
 • Caminin mihrabı son derece güzel işlemelere sahiptir ve ışık ile birlikte dikkat çekici bir parıltı vermektedir.
 • Günümüzde halen kullanılmakta olan kündekari sanatı ile yapılmış ceviz ağacından minber cami ile aynı yaştadır.
 • Cami içerisinde görünen yazılar hat sanatının örneklerini bu denli yoğun bir şekilde taşıyan yapı olarak değerlendirildiğinde Bursa Ulu Cami adeta bir hat sanatları müzesi gibidir.
 • Hat yazıları on dokuzunca yüzyılda yaşanan deprem sonrasında yazılmıştır.
 • Yazılar Kur’an ‘dan sureler, ayetler, Hz. Muhammed (s.a.v.)’den Hadisler, Esma-ül Hüsna’dan isimler, veciz ve güzel sözlerden çoğunlukla oluşmuştur.
 • Yazıların bir kısmı duvara üzerine sabit yazılmış iken bir kısmı ise levha halinde asılmıştır.
 • Yazıların sahipleri döneminin büyük hattatları olmakla beraber Sultan 2. Mahmud’a ait bir yazıda bulunmaktadır.
 • Bursa Ulu Camide dikkat çeken bir diğer obje ise bir hattatın yazıyı yazdıktan sonra duvara astığı hat kalemidir.

 

Bilal Çağatay Erentürk
Profesyonel Ülkesel Turist Rehberi