Rehber Kimdir?

 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca yine bu kanunda geçen ilgili maddeler nezdinde gerekli şartları yerine getirmiş olan kişi veya kişilere "Turist Rehberi" denilmektedir.
TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİ sadece Ruhsatname ve Çalışma Kartı sahibi olan kişiler tarafından verilebilecek bir hizmettir.
Ruhsatname ve Çalışma Kartı sahibi olunmadan REHBERLİK hizmeti verilemez.
Lütfen Rehberinizin Çalışma Kartı olup olmadığını sorunuz. Aksi halde geziniz esnasında yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.


Turist Rehberi Kimdir?

Turist Rehberliği Mesleği Hakkında Bilgiler

Turist rehberliği mesleği 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile içeriği belirlenmiş olan bir meslek dalıdır. Bu sebeple turist rehberliği mesleği sadece Profesyonel Turist Rehberleri tarafından verilebilir. Aksi durumlarda ilgili yasa ve yasalar nezdinde çalışma kartı olmadan rehberlik hizmeti sunanlar veya bu hizmetten faydalananlar cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalırlar.

Bu sebeple rehberinizin ÇALIŞMA KARTI olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz ve sorgulayınız. Sorgulamalarınızı gidecek olduğunuz şehrin Turist Rehberleri Odalarından veya TUREB (Turist Rehberleri Birliği)'den yapabilirsiniz.

6326 sayılı yasa

MADDE 7 – (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur. Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen ancak bu Kanun uyarınca turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını taşıyan kişiler çalıştırılır....

MADDE 7 - (3) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunanlar bu fiilin tekrarı hâlinde mesleğe kabul edilmez....