ULUDAĞ

ULUDAĞ

ULUDAĞ "MARMARA'NIN EN YÜKSEK ZİRVESİ"
2543 metre yüksekliği ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı. 40 km uzunluğa ve 20 km genişliğe sahiptir.

Roma İmparatorluğu döneminde Keşiş Dağı daha eskiye gidilecek olduğunda ise mitolojide Olympos Dağı olarak ifade edilmiştir. Bir kısım kaynaklar Uludağ için "Olympos" ifadesini kullanmış olsa da buna dair net bilgiler bulunmamaktadır. Olympos Dağı olarak mitolojide bahsedilen ve kabul edilen dağ Yunansitan'da bulunan Olympos Dağı'dır. Bu dağ ayrıca ülkenin en yüksek dağıdır. 

Keşiş Dağı ifadesi ise Bursa'da bulunan Uludağ'a ait eski bir isimdir. Roma İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığı kabulü sonrasında Hıristiyan din adamlarının Uludağ yamaçlarında inşa ettikleri şapel veya kiliselerde inzivaya çekildiği anlatılır. İnzivaya çekildikleri bu yapılardan günümüze kalıntılarda ulaşmıştır. Osmanlı Devleti'nin fethi sonrasında da aynı isim ile anılan dağ, Cumhuriyet döneminde Uludağ ismi ile anılmaya başlamıştır. 

 

Bursa Uludağ Rehberi, Uludağ Rehberi